Sveriges Radio – Godmorgon, världen! Efter #metoo: möt kvinnorna som kritiserar feminismen

Efter me too-uppropet – där främst kvinnor delat med sig av erfarenheter av sexism och övergrepp på sociala medier – har frågorna om sexuella trakasserier och maktrelationer mellan könen stått i fokus. Men vissa menar att dagens feminister håller kvinnor tillbaka och är alltför fokuserade på offerskap.

Inom olika branscher och inom politiken ser man efter me too-kampanjen över jämställdhetsarbetet. Men det finns också kvinnor som valt att inte använda hashtaggen metoo och som inte heller vill kalla sig feminister.

Godmorgon, världen! har träffat den brittiska akademikern Joanna Williams som nyligen skrivit en bok med titeln Women vs. Feminism: Why We All Need Liberating from the Gender Wars.

Vi hör också journalisten och debattören Ella Whelan, vars nya debutbok heter What Women Want: Fun, Freedom and an End to Feminism.

Och så den amerikanska journalisten Cathy Young som även hon skriver om genusfrågor, bland annat i boken Ceasefire! Why Woman and Men Must Join Forces to Achieve True Equality.

 

This slideshow requires JavaScript.