Sveriges Radio, Studio Ett: Regeringen vill se fler artiklar om kvinnor på Wikipedia

  • På internationella kvinnodagen ordnar därför ett femtiotal svenska ambassader skrivstugor där volontärer ska skapa biografier om kvinnor på det virtuella uppslagsverket.
  • Initiativet, som kallas WikiGap, är ett led i den feministiska utrikespolitiken. Men det har också mött kritik från personer inom IT branschen.
  • Hör Nathalie Rothschilds reportage.