Sveriges Radio – Godmorgon, världen! Är det rimligt att jämföra dagens Europa med 30-talets?

I den offentliga debatten sägs det ofta att finns stora likheter mellan populismens uppgång i Europa idag och fascismens och nazismens frammarsch under 20- och 30-talen. Även i USA har kommentatorer hävdat att Donald Trumps presidentskap utgör ett hot mot demokratiska institutioner och en del har dragit paralleller till Weimar-republiken.

Udi Greenberg, professor i europeisk historia vid Dartmouth College, använder frasen reductio ad Hitlerum för att beskriva det han menar är ett överanvändande av ”Weimar-analogin”.

Johannes Heuman, historiker vid Hugo Valentin Centrum på Uppsala universitet, menar att akademiker inte är främmande för att jämföra nutiden med det förgångna, men till skillnad från den mediala diskussionen är det mest uppenbara inom forskningen att betona olikheter, säger han. Till exempel mellan dagens politiska missnöjesrörelser och fascistiska grupperingar under 20-talet.