Sveriges Radio – P1-morgon: Så har skärpt regelverk påverkat anhöriginvandringen

  • Migrationspolitiken i Sverige gjorde en helomvändning hösten 2015 efter att drygt 100 000 asylsökande kommit hit på tre månader.
  • En åtgärd var att skärpa kraven på försörjning vid anhöriginvandring – något som lett till fler avslag från Migrationsverket.
  • Hör reportaget av Robel Habte, Nathalie Rothschild, Kenadid Mohamed och Staffan Axelsson.