Sveriges Radio – Människor och tro: Hotad framtid för Europas judar?

Är det dags för judarna att lämna Europa? Frågan ställdes i en essä i den amerikanska tidningen The Atlantic i våras.

Författaren och journalisten Jeffrey Goldberg hävdar att judarna inte längre är trygga i Europa och att de två självklara centrumen för judisk framtid är Nordamerika och Israel. Efter sitt besök i Sverige drog han slutsatsen att antisemitiska påhopp har blivit vardagsmat här, särskilt i Malmö. Men Goldbergs artikel har också mött kritik och bland svenska judar pågår det en livlig diskussion: stanna kvar och värna om det svensk-judiska arvet eller ge sig av?

Reportage av Nathalie Rothschild. Efterföljande samtal med Aron Verständig, ny ordförande i Judiska församlingen i Stockholm, samt frilansjournalisten Johan Tollgerdt i Paris.